ECM 2007ECM 2004TUV 2015 EÚ logo GDPR logo
SKEN

Naša spoločnosť ponúka taktiež odborné prehliadky, revízie a opravu vyhradených technických zariadení tlakových, elektrických a zdvíhacích v rozsahu vydaných oprávnení (viď. certifikáty a oprávnenia).

 

Referencie:

REAKTORTEST s.r.o.

 

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.

Technická podpora pri zabezpečení kontrol a skúšok počas dostavby MO34 Mochovce

Dohľad nad vykonávaním dozorných činností odberateľa pri výkone montážnych činností na základe požiadaviek Pravidiel stavby, legislatívnych požiadaviek a EU noriem.

 

ŠKODA SLOVAKIA a.s.