ECM 2007ECM 2004TUV 2015 EÚ logo GDPR logo
SKEN

Spoločnosť DPP s.r.o. ako svoju hlavnú činnosť ponúka výrobu a montáž tlakových a netlakových častí a súčastí energetických celkov ako sú predhrievače, prehrievače, ekonomizéry vyrobené z hladkých aj rebrovaných rúr podľa výrobnej dokumentácie dodanej zákazníkom, v prípade požiadavky však zabezpečujeme aj inžiniering. Pri ich výrobe využívame modernú elektro-hydraulickú ohýbačku hladkých rúr renomovaného výrobcu SCHWARZE - ROBITEC s nasledovnou špecifikáciou (rozsah ohýbania):

Ku všetkým ohybom zabezpečujeme predpísané skúšky. Zváranie realizujeme všetkými metódami podľa normy DIN EN ISO 3834-2 (viď. certifikáty a oprávnenia).

Požadované energetické celky vyrábame a montujeme vo výrobných halách o rozlohe 800 m², vybavených potrebným technickým vybavením a dvoma mostovými žeriavmi o nosnosti 20 ton, t.z. celkovej nosnosti 40 ton.

Všetky výrobky dodávame vrátane predpísanej sprievodnej technickej dokumentácie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Spoločnosť DPP s.r.o. vyrába aj netlakové časti energetických celkov ako sú spaľovacie komory pre spaľovanie biomasy, konštrukcie, spalinovody, vzduchovody a pod. v kvalite a so skúškami žiadanými zákazníkom.